Share

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου "Αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Νιάτων"

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

Οικονομική προσφορά Έργου

ΣΑΥ

ΤΕΥΔ

ΦΑΥ

 

 

 

 

 

 

ΣΑΥ

ΦΑΥ