Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων συνεδρίασης της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος "ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ ΙΑΤΡΙΔΟΥ"
Share


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Σκάλα : 12/02/2018
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ    
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ                                                                       
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ
"ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ ΙΑΤΡΙΔΟΥ"

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ ΙΑΤΡΙΔΟΥ

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την 1η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ευρώτα, που ενεργεί ως Διαχειριστική Επιτροπή του κληροδοτήματος ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ ΙΑΤΡΙΔΟΥ, που πραγματοποιήθηκε την   09/02/2018, με μνεία των αποφάσεων που λήφθηκαν.

 

Α/Α

 

ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΟΥ   ΛΗΦΘΗΚΕ

 

1

Σύνταξη προϋπολογισμού κληροδοτήματος " ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ ΙΑΤΡΙΔΟΥ ", για το οικονομικό έτος   2018.

01/2018

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 Τη σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων κληροδοτήματος " ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ ΙΑΤΡΙΔΟΥ ", για το οικονομικό έτος   2018.

 

ΣΚΑΛΑ: 12– 02– 2018
Η Δημοσιεύσασα

ΣΕΡΓΙΑΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ