ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

   

Το πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Το πρόγραμμα βασίζεται σε τρεις πυλώνες: α) την εισοδηματική ενίσχυση, β) τη διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης, και γ) τη διασύνδεση με υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΚΥΑ

Ν43892016 Άρθρο 235

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»
Το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας που έχει στόχο την παροχή συστηματικής και οργανωμένης Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας στα ηλικιωμένα άτομα και άτομα με ειδικές ανάγκες. Το πρόγραμμα υλοποιείται από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Απευθύνεται σε άτομα της τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήματα, με προτεραιότητα αυτούς που ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειας ή που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Συνολικά 120.000 ηλικιωμένοι και άνθρωποι με αναπηρίες  ωφελούνται από το πρόγραμμα.
Σκοπός του Προγράμματος είναι να  βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας καθώς και ατόμων με κινητικά ή άλλα ειδικά προβλήματα (ΑμεΑ), να υποβοηθήσει την αυτόνομη και αξιοπρεπή διαβίωση, να υποστηρίξει το οικογενειακό περιβάλλον των επωφελούμενων και τέλος να προωθήσει την απασχόληση ικανού και εξειδικευμένου προσωπικού.
Οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι:
 – Συμβουλευτική και συναισθηματική στήριξη
 – Ιατρική φροντίδα με επισκέψεις στο σπίτι
 – Νοσηλευτική μέριμνα και φυσιοθεραπεία
 – Οικογενειακή, Οικιακή Φροντίδα και ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης
 – Μικροαγορές, πληρωμή λογαριασμών
 – Συνοδεία στις διάφορες υπηρεσίες
Tο πρόγραμμα στελεχώνεται από καταρτισμένα στελέχη και επιστήμονες όπως: Κοινωνικοί λειτουργοί που έχουν τη συνολική εποπτεία των ωφελούμενων, αξιολογώντας τα περιστατικά, παρέχοντας κοινωνική υποστήριξη, ερχόμενοι σε επαφή με συναρμόδιους φορείς και παραπέμποντας περιστατικά που δεν άπτονται των υπηρεσιών του προγράμματος. Νοσηλευτές/τριες που προσφέρουν πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας και οι οποίες αφορούν σε κατ’ οίκον επισκέψεις για τη μέτρηση και καταγραφή των ζωτικών σημείων, τη συνταγογράφηση των φαρμάκων καθώς και συνοδεία σε νοσοκομεία για τις προγραμματισμένες εξετάσεις τους. Οικιακοί βοηθοί που αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών, την προμήθεια των ηλικιωμένων με είδη άμεσης ανάγκης, καθώς και την καθαριότητα του σπιτιού τους. Μια επιπλέον αρμοδιότητα των οικογενειακών βοηθών, ίσως η πλέον σημαντική για τους ανθρώπους αυτούς, είναι η συντροφιά που προσφέρουν αποδεικνύοντας έμπρακτα τον κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος.
KΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:
1. Οικονομικά: δίνεται προτεραιότητα στο χαμηλότερο εισόδημα που είναι ως 5000.
2. Οικογενειακή κατάσταση: δίνεται  προτεραιότητα σε όσους ζουν μόνοι.
3. Κατάσταση υγείας: δίνεται προτεραιότητα σε όσους δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν.
Υπεύθυνοι Προγράμματος:
Σκάλα: Maria Radescu, τηλ. 6937 284814
Έλος: Παναγιώτα Μπέπη, τηλ. 27350 42210
Γεράκι: Ιωάννα Κούρου, τηλ. 27310 71764

Με τον ν.4368/2016 και την ΚΥΑ Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/4-4-2016 θεσπίζεται για πρώτη φορά το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας για την παροχή νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστους και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
.Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Πολιτισμού διεκπεραιώνει τη διαδικασία δωρεάν χορήγησης φαρμάκων σε ανασφαλίστουςΣυγκεκριμένα δικαιούχοι είναι :
• Όλοι οι Έλληνας πολίτες ή όσοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα,
• Όσοι δε διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα αλλά ανήκουν σε κάποια ευάλωτη ομάδα που χρήζει άμεσης υγειονομικής κάλυψης (έγκυες, παιδιά, χρόνιοι, ανάπηροι, ψυχικά ασθενείς, κτλ)
• Ανήλικοι έως 18 ετών
• Άτομα που φιλοξενούνται σε όλες τις θεραπευτικές δομές των εγκεκριμένων οργανισμών θεραπείας του Ν. 4139/2013
• Οι κρατούμενοι σε φυλακές και οι φιλοξενούμενοι σε ιδρύματα αγωγής ανηλίκων και σε στέγες φιλοξενίας ανηλίκων των εταιρειών ανηλίκων
• Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής προστασίας) και οι ανιθαγενείς και τα μέλη των οικογενειών τους.
• Όσοι διαμένουν στην Ελλάδα με καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους και τα μέλη των οικογενειών τους
• Θύματα εγκλημάτων trafficking
• Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

Έντυπο Αίτησης και Δικαιολογητικών Εγγράφων για χορήγηση δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστους

Υπεύθυνη Δήλωση

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Η ίδρυση και λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του Δήμου Ευρώτα για την ανάπτυξη της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο και την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Η λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου αποσκοπεί ειδικότερα στην κάλυψη πρωτογενών αναγκών ευπαθών κοινωνικά και οικονομικά ατόμων και οικογενειών, με την δωρεάν παροχή προϊόντων και ειδών πρώτης ανάγκης για τη σίτιση και την υγιεινή απόρων κατοίκων του Δήμου Ευρώτα.Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ευρώτα έχει έδρα τη Δ.Κ. Σκάλας, όπου και πραγματοποιούνται οι διανομές.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ «ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ»
Στο πλαίσιο της προσπάθειας ενθάρρυνσης και υποστήριξης του ήθους της εθελοντικής προσφοράς στον Δήμο Ευρώτα, το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού προχώρησε στην οργάνωση σταθερής δομής εθελοντισμού, που στελεχώνεται από πολίτες είτε αυτοί παρουσιάζονται ως μεμονωμένα άτομα είτε ως σύλλογοι ή άλλοι φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
Η δράση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη μέριμνα της κοινωνικής υπηρεσίας να επεξεργαστεί και να προωθήσει μια συνολική πολιτική κοινωνιοκεντρικής κατεύθυνσης που στοχεύει στην παρότρυνση και εκπαίδευση των πολιτών να συγκροτούν κοινωνικές αναφορές και αίσθηση ευθύνης πέρα από τα στενά όρια της ατομικότητας και της οικογένειας. Άλλωστε, η κοινωνική εμπειρία στην εποχή της «κρίσης» στην Ελλάδα μας διδάσκει ότι οι σύγχρονες μορφές κοινοτικής και κοινωνικής αλληλεγγύης και η ίδια η κινητοποίηση των πολιτών στο πλαίσιο ενός δοκιμαζόμενου κράτους πρόνοιας αποτελούν εξαιρετικά σημαντικές συνθήκες για την ομαλή κοινωνική αναπαραγωγή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Στον Δήμο Ευρώτα έχει συσταθεί Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων, μέλος του Κ.ΕΣ.Α.Θ.Ε.Α, αποτελούμενη από ομάδα κοινωνικών επιστημόνων, που επιλαμβάνονται περιπτώσεις κακοποίησης – παραμέλησης ανηλίκων.

Ειδικότερα, οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχουν κοινωνική μέριμνα, φροντίδα, αλληλεγγύη και προστασία στους ανηλίκους σε κίνδυνο.Πραγματοποιεί παρεμβάσεις όταν :
– Δέχεται σχετική ειδοποίηση από την εθνική γραμμή παιδικής προστασίας
– Δέχεται καταγγελία, έστω και ανώνυμη , για κακοποίηση ανηλίκου στα όρια του Δήμου
– Λαμβάνει εισαγγελική εντολή για τη διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας

Σκοπός της ομάδας είναι η πρόληψη κι η αντιμετώπιση της κακοποίησης – παραμέλησης των ανηλίκων με συνεχείς επισκέψεις, συμβουλευτική στήριξη, κι η παραπομπή σε άλλες υπηρεσίες.
Για καταγγελία παραμέλησης – κακοποίησης ανηλίκου απευθύνεστε :
• Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Ευρώτα, 2735360030
• Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056
• Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας 1107
• Εισαγγελία Πρωτοδικών Σπάρτης (Εισαγγελία Ανηλίκων)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Με τις διατάξεις της αρ. Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/2202/28-12-2018 (ΦΕΚ Β΄5855) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, από1-1-2019 ανατέθηκε στον ΟΠΕΚΑ η αρμοδιότητα χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, η οποία, μέχρι 31-12-2018 ασκούνταν από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων, βάσει των διατάξεων του άρθρου 94 παρ. 3 Κεφ. Β περ. 17 του ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ Α΄87) και από τις αρμόδιες για την απονομή διατροφικού επιδόματος Διευθύνσεις των Περιφερειών της χώρας.
Η χορήγηση των προνοιακών αναπηρικών παροχών σε χρήμα πραγματοποιείται μέσω του ΟΠΕΚΑ και των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α).
Η μέχρι σήμερα διαδικασία χορήγησης των προνοιακών αναπηρικών τροποποιείται και ορίζεται ότι:
1. Η αίτηση υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Δήμων, των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων ή του ΟΠΕΚΑ.
2. Στην περίπτωση την οποία η αίτηση γίνεται αποδεκτή, δημιουργείται φάκελος αναπηρίας και αποδίδεται στον αιτούντα ΑΜ ΚΕΠΑ.
3. Ο ενδιαφερόμενος παραπέμπεται στον θεράποντα γιατρό για ηλεκτρονική συμπλήρωση του εισηγητικού φακέλου παραπομπής στα ΚΕΠΑ.
4. Με την οριστικοποίηση του φακέλου από τον θεράποντα γιατρό ενημερώνονται τα ΚΕΠΑ και προγραμματίζεται η εξέταση του ενδιαφερόμενου από τις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕΠΑ
.5. Η Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας εκδίδεται ηλεκτρονικά και ο αιτών ενημερώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα ή με γραπτό μήνυμα, ώστε να λάβει γνώση και να την αντλήσει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του ΚΕ.Π.Α.
6. Το οριστικό, σε κάθε περίπτωση, αποτέλεσμα πιστοποίησης αναπηρίας του αιτούντα, (πρώτου ή δεύτερου βαθμού), αποστέλλεται ηλεκτρονικά από το πληροφοριακό σύστημα του ΚΕ.Π.Α. στο αντίστοιχο σύστημα του ΟΠΕΚΑ.
Η ως άνω πλήρης ηλεκτρονική διαδικασία εφαρμόζεται στις Περιφερειακές ενότητες της χώρας (Αττική, Θεσσαλονίκη, Αχαΐα) όπου παράλληλα εφαρμόζεται και η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 215 του ν. 4512/2018 και της υπ’ αριθμ. Δ12/Γ.Π. οικ.2738/36/2018 (ΦΕΚ Β΄ 57) κοινής υπουργικής απόφασης.
Στις Περιφερειακές ενότητες της χώρα στις οποίες δεν εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται από τις παραπάνω διατάξεις, μετά την οριστική υποβολή της αίτησης και την δημιουργία του φακέλου αναπηρίας παραλείπεται η διαδικασία που αναφέρεται στις παραπάνω παραγράφους 3 και 4 και ο ενδιαφερόμενος παραπέμπεται στον θεράποντα γιατρό για χειρόγραφη συμπλήρωση του εισηγητικού φακέλου. Εν συνεχεία θα πρέπει να προσέλθει στις αρμόδιες επιτροπές των ΚΕΠΑ και να καταθέσει τον χειρόγραφο εισηγητικό φάκελο, αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικής αίτησης καθώς και τα ιατρικά πιστοποιητικά.Στην περίπτωση όμως που υποβληθεί ηλεκτρονική αίτηση για άτομο που διαμένει σε Δήμο εκτός των Περιφερειακών ενοτήτων Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας και ο αιτών επιθυμεί να εξεταστεί από ΚΕΠΑ των παραπάνω περιφερειακών ενοτήτων (Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας) τότε εφαρμόζεται η πλήρης ηλεκτρονική διαδικασία και απαιτείται η ηλεκτρονική συμπλήρωση του εισηγητικού φακέλου παραπομπής στα ΚΕΠΑ από τον θεράποντα γιατρό.

Οι αιτήσεις, για τη χορήγηση προνοιακών αναπηρικών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, για παράταση χορήγησης των επιδομάτων στους δικαιούχους που λήγει η γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής καθώς και του διατροφικού επιδόματος σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους υποβάλλονται, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Δήμων, των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων ή του ΟΠΕΚΑ.

Τα δικαιολογητικά που οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίζουν στους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του ΟΠΕΚΑ ή των Κέντρων Κοινότητας κατά το στάδιο συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της αίτησης είναι τα εξής:
• α) Επίδειξη εγγράφου απόδοσης ΑΜΚΑ ή γνώση του ΑΜΚΑ.
• β) Επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
• γ) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από τρίτα πρόσωπα (γονέα, εκπρόσωπο, πληρεξούσιο, δικαστικός συμπαραστάτης, εν διαστάσει γονείς ασκούντες την επιμέλεια των τέκνων, επίτροπο ορφανών ανάπηρων τέκνων), εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα καθώς πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας σε περίπτωση ανήλικου τέκνου.
• δ) Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ. (IBAN), με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον δικαιούχο της προνοιακής παροχής.
• στ) Οι πολίτες άλλων χωρών, τα απαραίτητα ανά περίπτωση έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη διαμονή στη χώρα.• ε) Οι ομογενείς, αντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς.
• ζ) Στην περίπτωση παράτασης χορήγησης προνοιακής αναπηρικής, λόγω λήξης της προηγούμενης γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής, απαιτείται η προσκόμιση της προηγούμενης γνωμάτευσης της επιτροπής.
Για ορισμένες κατηγορίες επιδομάτων, απαιτείται ο αιτών να φέρει μαζί του επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:

Διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς ή σε μεταμοσχευμένους, αντίστοιχα:
• α) Γνωμάτευση ιατρού Μεταμοσχευτικού Κέντρου όπου θα βεβαιώνεται ότι ο δικαιούχος έχει υποβληθεί σε μεταμόσχευση και το είδος αυτής. Η βεβαίωση αυτή θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο του Μεταμοσχευτικού Κέντρου και θα θεωρείται από το Διοικητικό Δ/ντή του Ιδρύματος.
• β) Γνωμάτευση ιατρού νεφρολόγου Κρατικού Νοσοκομείου ή Ιατρικού Κέντρου, όπου θα βεβαιώνεται ότι πάσχει από νεφρική ανεπάρκεια και ότι βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας. Η βεβαίωση αυτή θα υπογράφεται από το νεφρολόγο και θα θεωρείται από το Διοικητικό Δ/ντή του Ιδρύματος. Η βεβαίωση του Κέντρου να αναφέρει ακριβή ημερομηνία έναρξης θεραπείας του ασθενή.

Οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία
Τα άμεσα ασφαλισμένα άτομα, βεβαίωση διακοπής εργασίας ή επαγγέλματος ή βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα του ΟΑΕΔ ή απόφαση διαγραφής ή διακοπής από μητρώα ασφαλιστικού φορέα.

Οικονομική ενίσχυση παραπληγικών – τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου.
Στην περίπτωση την οποία ο αιτών νοσηλεύεται σε ίδρυμα, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από την οποία να προκύπτει το είδος της προνοιακής Δομής (κλειστή ή ανοικτής φροντίδας).

Οικονομική ενίσχυση κωφών και βαρήκοων ατόμων
1. Τα άτομα ηλικίας 19-25 ετών, που φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), βεβαίωση από τη σχολή στην οποία φοιτούν.
2. Τα άτομα που λαμβάνουν κάποιο ποσό οικονομικής ενίσχυσης για την ίδια αιτία από οποιανδήποτε άλλη πηγή, βεβαίωσης από την οποία να προκύπτει και το ποσό που λαμβάνει για οικονομική ενίσχυση για την ίδια πάθηση

Οικονομική ενίσχυση ατόμων με αναπηρία όρασης
1. Οι άνεργοι ανασφάλιστοι, βεβαίωση ΟΑΕΔ ή φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας
.2. Οι Δικηγόροι που αποδεδειγμένα ασκούν δικηγορία καθώς και οι ασκούμενοι δικηγόροι, πιστοποιητικό εγγραφής στο Δικηγορικό σύλλογο ή φωτοαντίγραφο Δικηγορικής ταυτότητας.
3. Οι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού επιπέδου, που σύμφωνα με το πτυχίο τους ασκούν την επιστήμη τους, αντίγραφο πτυχίου και βεβαίωση της υπηρεσίας ή του εργοδότη όπου εργάζονται ως επιστήμονες σύμφωνα με το πτυχίο τους ή προκειμένου περί αυτοαπασχολούμενου, βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος

.Οικονομική ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση
1. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει ότι δεν λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 42 του ν. 1140/81, όπως ισχύει.
2. Τα ενήλικα άτομα με εγκεφαλική παράλυση που φοιτούν σε μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, βεβαίωση φοίτησης.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:
1. Δεν απαιτείται συμπλήρωση εντύπου συναίνεσης για την υποβολή της αίτησης
2. Στους Δήμους ή τα Κέντρα Κοινότητας δεν θα τηρούνται φυσικοί φάκελοι των αιτήσεων.
Για τα δικαιολογητικά που θα προσκομίζουν οι αιτούντες κατά τα όσα προαναφέρθηκαν υπάρχει η δυνατότητα επισύναψης στην ηλεκτρονική αίτηση και θα αποστέλλονται στον ΟΠΕΚΑ, όπου θα τηρείται το φυσικό αρχείο,Παρατίθεται πίνακας με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ.
3. 3. Όταν υποβάλλεται οριστικά η αίτηση στο σύστημα εμφανίζεται εικονίδιο με την ένδειξη «εκτύπωση». Εφόσον ο αιτών το απαιτήσει, ο υπάλληλος του Κέντρου Κοινότητας το επιλέγει και του εκτυπώνει την αίτηση.
4. 4. Το έργο των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων των Δήμων και των Κέντρων Κοινότητας ολοκληρώνεται με την υποβολή της αίτησης. Ο αιτών στη συνέχεια ενημερώνεται ότι θα πρέπει να επισκεφθεί ιατρό της επιλογής του ο οποίος, μέσω της πλατφόρμας της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και με βάση τον ΑΜΚΑ θα συμπληρώσει το εισηγητικό φάκελο για τα ΚΕΠΑ. Εν συνεχεία με e-mail θα ενημερωθεί από τα ΚΕΠΑ για την Ημερομηνία εξέτασής του.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

KYA

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) υποστηρίζει τη διανομή τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών, συνδυάζεται με συνοδευτικά μέτρα με στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων και υλοποιείται στο σύνολο της χώρας.
Το πεδίο εφαρμογής του ΤΕΒΑ εξειδικεύεται στην Ελλάδα μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ I). Η εφαρμογή του Προγράμματος ολοκληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου 2020.
Το Πρόγραμμα υλοποιείται μέσω Κοινωνικών Συμπράξεων και οι ωφελούμενοι πλέον είναι αποκλειστικά οι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).Συγκεκριμένα για τον Δήμο Ευρώτα οι διανομές πραγματοποιούνται στο Κλειστό Γυμναστήριο Βλαχιώτη.
Οι ωφελούμενοι ενημερώνονται για την ημέρα και ώρα των διανομών με γραπτό μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο, που έχουν δηλώσει στην αίτηση ΚΕΑ.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 202Ν. 3463/2006
Σύμφωνα με το άρθρο 202 του Νόμου 3463/2006 σε εξαιρετικές περιπτώσεις, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης είναι δυνατή η χορήγηση ειδών διαβιώσεως ή περιθάλψεως, κυρίως ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής, στους οικονομικά αδύναμους κατοίκους με απόφαση του Δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.
Με τους ίδιους όρους επιτρέπεται η χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων.Η απόφαση λαμβάνεται, κατόπιν υποβολής αίτησης του ενδιαφερόμενου και κατάθεσης των σχετικών δικαιολογητικών, κι εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό για τον σκοπό αυτόν.