ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

   

 

ΒΕΡΔΟΣ ΔΗΜΟΣ
Δήμαρχος

ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Αντιδήμαρχος

ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΥ ΝΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δημοτικός Σύμβουλος

ΠΟΛΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αντιδήμαρχος

ΜΠΑΤΣΑΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ

Αντιδήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ

Αντιδήμαρχος

ΓΡΕΒΕΝΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Αντιδήμαρχος

ΓΕΩΡΓΟΣΤΑΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

Δημοτικός Σύμβουλος

ΤΟΥΝΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

Αντιδήμαρχος

ΣΑΚΚΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

Δημοτικός Σύμβουλος

ΓΚΟΥΒΟΥΣΗ ΚΡΗΤΙΚΑΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δημοτικός Σύμβουλος

ΜΑΝΤΖΑΒΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δημοτικός Σύμβουλος

ΦΙΦΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Αντιδήμαρχος

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Δημοτικός Σύμβουλος

ΓΚΟΥΒΟΥΣΗ ΚΟΥΡΛΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Αντιδήμαρχος

ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δημοτικός Σύμβουλος

ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δημοτικός Σύμβουλος

ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

Δημοτικός Σύμβουλος

ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Δημοτικός Σύμβουλος

ΣΚΕΥΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Δημοτικός Σύμβουλος

ΚΑΡΑΜΙΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

Δημοτικός Σύμβουλος

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Δημοτικός Σύμβουλος

ΚΑΛΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δημοτικός Σύμβουλος

ΜΟΤΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Δημοτικός Σύμβουλος

ΚΥΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Δημοτικός Σύμβουλος