ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 12 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ

   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 12 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 12 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ

ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Συμβούλους της Κοινότητας Σκάλας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / Α / 07-06-2010), σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σκάλας, που θα γίνει την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 06:00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ευρώτα, με τα πιο κάτω θέματα:


ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση σχετικά με τα αδέσποτα στην Κοινότητα Σκάλας Εισηγητής: Θεοδωρακάκος Ιωάννης

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα

12η-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΚ-ΣΚΑΛΑΣ