Πρόσκληση στη 1η-2020 Συνεδρίαση του Ν.Π.Δ.Δ. Β-ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ-ΣΗΣ

   

Πρόσκληση στη 1η-2020 Συνεδρίαση του Ν.Π.Δ.Δ. Β-ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ-ΣΗΣ

Πρόσκληση στη 1η-2020 Συνεδρίαση του Ν.Π.Δ.Δ. Β-ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ-ΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε την 10 η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Ευρώτα, σε τακτική συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1 Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Ι. Ν ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ» – Εξουσιοδότηση μέλους για την άσκηση της οικονομικής διαχείρισης του ΝΠΔΔ.
2 Ανασυγκρότηση Σχολικών Κοινοτήτων και εξουσιοδότηση Διευθυντών ή υποδιευθυντών για την ανάληψη χρημάτων.
3 Επιχορήγηση σχολικών κοινοτήτων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.
4 Λήψη απόφασης προμήθειας συσκευών κεντρικής θέρμανσης στο Λύκειο Σκάλας.
5 Έγκριση δαπάνης ποσού ύψους 1.250.00 ευρώ για προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικού για τις ανάγκες του Λυκείου Σκάλας.

Ο πρόεδρος
Πολολός Παναγιώτης

Πρόσκληση-στη-1η-2020-Συνεδρίαση-του-Ν.Π.Δ.Δ.-Β-ΘΜΙΑΣ-ΕΚΠ-ΣΗΣ