Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής ως διαχειριστική επιτροπή του κληροδοτήματος «ΤΖΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ»

   

Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής ως διαχειριστική επιτροπή του κληροδοτήματος «ΤΖΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ»

Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής ως διαχειριστική επιτροπή του κληροδοτήματος «ΤΖΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

    Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 72 και το άρθρο 75 του Ν. 3852/20120 ( ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) σε τακτική συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής  του Κληροδοτήματος  ” ΤΖΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ” την 29η  Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15.00 μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω θέματα :

Υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 110 του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/Α΄/2019) βεβαιωμένων οφειλών του τέως Δήμου Κροκεών.
Η  πρόεδρος  της Επιτροπής

Δεντάκου Ελένη