Πρόσκληση για 1η συνεδρίαση Α’/θμιας Σχολικής Επιτροπής «ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ»

   

Πρόσκληση για 1η συνεδρίαση Α’/θμιας Σχολικής Επιτροπής «ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ»

Πρόσκληση για 1η συνεδρίαση Α’/θμιας Σχολικής Επιτροπής «ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε την 10 η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Ευρώτα, σε τακτική συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1 Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ» – Εξουσιοδότηση μέλους για την άσκηση της οικονομικής διαχείρισης του ΝΠΔΔ.
2 Ανασυγκρότηση Σχολικών Κοινοτήτων και εξουσιοδότηση Διευθυντών ή υποδιευθυντών για την ανάληψη χρημάτων.
3 Λήψη απόφασης για αντικατάσταση θερμαντικού σώματος στο 1 ο Δημοτικό σχολείο Σκάλας.
4 Λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα « Διαμόρφωση προαύλιου χώρου, υλοποίηση εγκαταστάσεων και υποδομών του 1 ου Νηπιαγωγείου Σκάλας».

Ο Πρόεδρος
της Σχολικής Επιτροπής

Πολολός Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ-για-1η-συνεδρίαση-2020