ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΑΛΑΣ

   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΑΛΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΑΛΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ 2 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Συμβούλους της Κοινότητας Σκάλας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / Α / 07-06-2010), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας
Σκάλας, που θα γίνει την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 06:00 μ.μ., στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Ευρώτα, με τα πιο κάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση – ενημέρωση – συζήτηση σχετικά με το διπλασιασμό των δημοτικών
τελών στα καταστήματα της Κοινότητας Σκάλας
Εισηγήτρια: Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα – Πρόεδρος

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-Κ-ΣΚΑΛΑΣ