ΕΝΑΡΞΗ 3ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ. Κ. ΒΡΟΝΤΑΜΑ

   

ΕΝΑΡΞΗ 3ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ. Κ. ΒΡΟΝΤΑΜΑ

ΕΝΑΡΞΗ 3ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ. Κ. ΒΡΟΝΤΑΜΑ

Γ-ΨΕΚΑΣΜΟΣ-ΒΡΟΝΤΑΜΑΣ