ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ 4Η-2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Β-ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ-ΣΗΣ

   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ 4Η-2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Β-ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ-ΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ 4Η-2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Β-ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ-ΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

     Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε την 30η Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Ευρώτα, σε τακτική συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1 Αποδοχή ποσού ύψους 14.775,74 ευρώ από το Δήμο Ευρώτα προερχόμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών (Α΄ κατανομή ποσού από τους ΚΑΠ έτους 2020) για τη κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
2 Έγκριση δαπάνης ποσού ύψους 2.416,59 € για την τοποθέτηση επιτοίχιων συσκευών αντισηπτικού και αγορά υγρού αντισηπτικού στις Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ευρώτα.
3 Έγκριση δαπάνης ποσού ύψους 599,85 € για την αγορά ακρυλικού λευκού χρώματος για τη διαγράμμιση διαβάσεων στις Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ευρώτα.
4 Έγκριση δαπάνης ποσού ύψους 900,00 € για εργασίες καθαρισμών προαύλιων χώρων στις Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ευρώτα.
5 Έγκριση δαπάνης ποσού ύψους 1.998,00 € για μετακίνηση μαθητών του Γυμνασίου – Λυκείου Σκάλας σε εκπαιδευτικό ταξίδι στην Αθήνα και επιστροφή στη Σκάλα.
6 Έγκριση δαπάνης ποσού ύψους 1.240,00 € για εργασίες επισκευής θρανίων στις Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ευρώτα.
7 Έγκριση δαπάνης ποσού ύψους 3.100,00 € για τις εργασίες απολύμανσης σε όλα τα σχολικά κτίρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ευρώτα ως μέτρο για την καταπολέμηση του Κορωνοϊού (COVID-19).
8 Έγκριση δαπάνης ποσού ύψους 582,80 € για επισκευή – αντικατάσταση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στο Γυμνάσιο Σκάλας.

Ο πρόεδρος

     Πολολός Παναγιώτης