ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 4 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Κ. Σκάλας

   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 4 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Κ. Σκάλας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 4 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Κ. Σκάλας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 4 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Συμβούλους της Κοινότητας Σκάλας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / Α / 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σκάλας, που θα γίνει την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020 και ώρα 06:00 μ.μ. (διά περιφοράς συνεδρίαση σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 και την Π. Ν. Π. Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του ΦΕΚ 55/Α/2020), με το πιο κάτω θέμα:
ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση σχετικά με επέκταση δημοτικού φωτισμού Εισηγήτρια: Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα – Πρόεδρος

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-δκ-σκαλας