Πρόσκληση στην 6η συνεδρίαση δημοτικής κοινότητας Σκάλας

   

Πρόσκληση στην 6η συνεδρίαση δημοτικής κοινότητας Σκάλας

Πρόσκληση στην 6η συνεδρίαση δημοτικής κοινότητας Σκάλας

ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Σκάλας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / Α / 07-06-2010), σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σκάλας, που θα γίνει τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019 και ώρα 07:00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ευρώτα, με τα πιο κάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση σχετικά με αίτηση του κ. Τζιοβάνι Λοβέντε, για παραχώρηση δημοτικού χώρου στη Δ.Κ. Σκάλας

Εισηγήτρια: Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα – Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση σχετικά με αίτημα για ασφαλτόστρωση στη Δ.Κ. Σκάλας

Εισηγήτρια: Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα – Πρόεδρος

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα