ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΑΛΑΣ

   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΑΛΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΑΛΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΤΗΝ 8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Συμβούλους της Κοινότητας Σκάλας
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / Α / 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σκάλας, που θα γίνει την Τρίτη 28 Ιουλίου 2020 και ώρα 07:00 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Σκάλας,   με το πιο κάτω θέμα:

ΘΕΜΑ 1ο: Συζήτηση – απόφαση σχετικά με την αρ. πρωτ. 8071 / 13-07-2020 αίτηση του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Νέο Ξεκίνημα», κ. Νταλιάνη Δημητρίου

Εισηγήτρια: Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα – Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση σχετικά με την αγορά παιδικών βιβλίων

Εισηγήτρια: Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα – Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση σχετικά με αρίθμηση στύλων ΔΕΗ στους δύο κεντρικούς δρόμους της Σκάλας, για τη διευκόλυνση της αποκατάστασης των βλαβών

Εισηγήτρια: Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα – Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση σχετικά με έγκριση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ» των ΓΡΕΒΕΝΙΤΗ Ι. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ Γ. που βρίσκεται στην Κοινότητα Σκάλας

Εισηγήτρια: Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα – Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση σχετικά με αίτηση της κας Χούμπαυλη Μαριάνθης, σχετικά με κατασκευή πεζοδρομίου στην Κοινότητα  Σκάλας

Εισηγήτρια: Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα – Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση σχετικά με αίτηση του κ. Τσιμπίδη Παναγιώτη, σχετικά με επιδιόρθωση οδοστρώματος στην περιοχή ΑΦΑΝΙΑ της Κοινότητας Σκάλας

Εισηγήτρια: Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα – Πρόεδρος

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ