ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 8ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΑΛΑΣ

   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 8ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΑΛΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 8ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΑΛΑΣ

Στον  πίνακα  αυτό,  φαίνονται  τα  θέματα  που  συζητήθηκαν  κατά  την τακτική συνεδρίαση  του  Συμβουλίου της Κοινότητας Σκάλας  την Τρίτη 28 Ιουλίου 2020, με  μνεία  των  αποφάσεων  που  λήφθηκαν.

Α/Α   ΘΕΜΑΤΟΣ    ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ    Α/Α  ΑΠΟΦΑΣΗΣ
     ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ     
ΘΕΜΑ  1ο    Απόφαση σχετικά με εισαγωγή κατεπειγόντων θεμάτων Εισηγήτρια: Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα – Πρόεδρος    20
ΘΕΜΑ  2ο    Απόφαση σχετικά με τσιμεντόστρωση δρόμου Εισηγήτρια: Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα – Πρόεδρος    21
     ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ     
ΘΕΜΑ  1ο    Απόφαση σχετικά με την αγορά παιδικών βιβλίων Εισηγήτρια: Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα – Πρόεδρος    22
ΘΕΜΑ  2ο    Απόφαση σχετικά με αρίθμηση στύλων ΔΕΗ στους δύο κεντρικούς δρόμους της Σκάλας, για τη διευκόλυνση της αποκατάστασης των βλαβών Εισηγήτρια: Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα – Πρόεδρος    23
ΘΕΜΑ  3ο    Απόφαση σχετικά με έγκριση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ» των ΓΡΕΒΕΝΙΤΗ Ι. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ Γ. που βρίσκεται στην Κοινότητα Σκάλας Εισηγήτρια: Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα – Πρόεδρος    24
ΘΕΜΑ  4ο    Απόφαση σχετικά με αίτηση της κας Χούμπαυλη Μαριάνθης, σχετικά με κατασκευή πεζοδρομίου στην Κοινότητα  Σκάλας Εισηγήτρια: Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα – Πρόεδρος    25
ΘΕΜΑ  5ο    Απόφαση σχετικά με αίτηση του κ. Τσιμπίδη Παναγιώτη, σχετικά με επιδιόρθωση οδοστρώματος στην περιοχή ΑΦΑΝΙΑ της Κοινότητας Σκάλας Εισηγήτρια: Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα – Πρόεδρος      26
ΘΕΜΑ  6ο    Συζήτηση σχετικά με την αρ. πρωτ. 8071 / 13-07-2020 αίτηση του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Νέο Ξεκίνημα», κ. Νταλιάνη Δημητρίου Εισηγήτρια: Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα – Πρόεδρος     
 
Σκάλα 29 Ιουλίου 2020
Η Δημοσιεύσασα

Μαυροματίδη Μαρία

ΠΙΝΑΚΑΣ-ΘΕΜΑΤΩΝ-8ΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ