Αναστολή λειτουργίας του Νηπιαγωγείου Βλαχιώτη την Παρασκευή 25/01