Απαγορεύονται οι φωτιές από 15 Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου 2020

   

Απαγορεύονται οι φωτιές από 15 Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου 2020

Απαγορεύονται οι φωτιές από 15 Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Απαγόρευση χρήσης φωτιάς από 15 Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου 2020Κοινοποιήθηκε η αρ. 1/2020 Πυροσβεστική Διάταξη του Διοικητή της ΠεριφερειακήςΠυροσβεστικής Διοίκησης Πελοποννήσου με την οποία ρυθμίζονται τα χρονικά όρια
απαγόρευσης χρήσης πυρός στην ύπαιθρο. Για φέτος η έναρξη απαγόρευσης καύσης έχειδιαφοροποιηθεί σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, κατά 15 ημέρες νωρίτερα, λόγω τηςπαρατεταμένης ανομβρίας.


Σύμφωνα με την ανωτέρω πυροσβεστική διάταξη, απαγορεύεται η χρήση φωτιάς σε δάσηκαι δασικές εκτάσεις, σε χορτολιβαδικές και βραχώδεις πετρώδεις εκτάσεις που βρίσκονται σεπεδινά εδάφη, σε ανώμαλα εδάφη και σε λόφους, από 15 Απριλίου 2020 έως 31 Οκτωβρίου2020, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας για πρόκληση πυρκαγιάς.


Επιπρόσθετα κατά τη διάρκεια της ίδιας χρονικής περιόδου (15-04-2020 έως 31-10-2020) απαγορεύεται η καύση αγροτικών εκτάσεων, χωρίς την έκδοση άδειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία και αφού ληφθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα (άρθρο 5 παρ.1 της αρ.9/2000 Πυροσβεστική Διάταξη ΦΕΚ 1459/Β/30-11-2000 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).


Επισυνάπτεται η πυροσβεστική διάταξη 1/2020.