ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για τα ΤΕΛΗ

   

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για τα ΤΕΛΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για τα ΤΕΛΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2020
Εξ αφορμής του από 16-1-2020 Δελτίου Τύπου της παράταξης ”Συμμαχία Πολιτών Ευρώτα” και σε συνέχεια του από 13-1-2020 Δελτίου Τύπου Δημάρχου Ευρώτα, σχετικά με την αναπροσαρμογή των συντελεστών των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, επισημαίνονται τα ακόλουθα:


Αρχικά, η διαδικασία ψηφοφορίας στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ευρώτα, διεξήχθη επί της μοναδικής προτάσεως της Οικονομικής Επιτροπής που κατατέθηκε προς συζήτηση και ψηφοφορία. Καμία άλλη έγγραφη πρόταση, αναφορικά με το ζήτημα των δημοτικών τελών, δεν κατατέθηκε από άλλες παρατάξεις. Ως εκ τούτου δεν τίθεται ούτε ζήτημα μη ορθότητας της διαδικασίας ψηφοφορίας ούτε ζήτημα επανάληψης αυτής. Τονίζεται ότι, για την εν λόγω ψηφοφορία έγινε ορθή εφαρμογή της εγκυκλίου 117/19-12-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών.


Ειδικότερα, η πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής για το 2020 , η οποία υπερψηφίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο, είναι η εξής :
α) Μείωση 5% των δημοτικών τελών για όλα τα νοικοκυριά του Δήμου Ευρώτα, πλην των νοικοκυριών της Σκάλας, τα οποία ήδη είχαν και έχουν το μικρότερο συντελεστή, ήτοι 0,52 ανά τετραγωνικό μέτρο ενώ τα υπόλοιπα νοικοκυριά του Δήμου Ευρώτα πλήρωναν 1,03 ανά τετραγωνικό μέτρο.
β) Αύξηση των τελών των επιχειρήσεων της Σκάλας ώστε να εξισωθούν με τα τέλη όλων των υπολοίπων επιχειρήσεων του Δήμου Ευρώτα όπως είναι δίκαιο.
Δηλαδή όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις του Δήμου Ευρωτα πλήρωναν 1,44 ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ οι επιχειρήσεις της Σκάλας 0,72 ανά τετραγωνικό μέτρο.
Είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι τα δημοτικά τέλη είναι ανταποδοτικά και αξιοποιούνται πλήρως στην αποκομιδή απορριμμάτων, τη μισθοδοσία των υπαλλήλων καθαριότητας, την προμήθεια υλικών όπως κάδων, λαμπτήρων, την επέκταση δημοτικού φωτισμού κ.λ.π.
Περαιτέρω, η Αντιπολίτευση, ενώ δεν έκανε ουδεμία εισήγηση ούτε κατέθεσε έγγραφη πρόταση προς το δημοτικό συμβούλιο, μιλά άτυπα για μείωση 10 %. Αυτό ακριβώς θα προκαλέσει μείωση των διαθέσιμων πόρων του Δήμου Ευρώτα καθώς δε στηρίζεται στα πραγματικά οικονομικά στοιχεία και είναι εντελώς αβάσιμη και πρόχειρη.
Εν συνεχεία, στην πρόταση της αντιπολίτευσης για μη παραχώρηση της συλλογής ανακυκλώσιμων σε ιδιώτες, ώστε να εξοικονομηθούν πόροι, γνωστοποιείται ότι ο Δήμος δεν διαθέτει ιδία μέσα για την αποκομιδή των
ανακυκλώσιμων υλικών, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε απορριμματοφόρα.
Για το λόγο αυτό, καταφεύγει στην ανάθεση σε ιδιώτες.
Ακόμη, σχετικά με την Πρόσκληση του Υπουργείου ( Πρόγραμμα ”Πράσινο Ταμείο”) σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά σε ανάπλαση παιδικών χαρών και πλατειών, αγορά παγκακίων και κάδων, όμως δεν θα υλοποιηθεί εντός του τρέχοντος έτους, του 2020, ώστε να αντληθούν από εκεί οι πόροι για την κάλυψη
των αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.


Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι η διαφορά που θα προκύψει από ενδεχόμενη μεγάλη μείωση τελών, δεν μπορεί να ισοσκελισθεί ούτε με ενδεχόμενα επιπλέον τετραγωνικά που θα εισαχθούν στο σύστημα της ΔΕΗ, καθώς η διαδικασία εισαγωγής των στοιχείων εμβαδομέτρησης έχει ήδη ολοκληρωθεί.


Συμπερασματικά, οι δηλώσεις της μείζονος αντιπολίτευσης είναι μη υλοποιήσιμες, εμφανίστηκαν ετεροχρονισμένα και στοχεύουν στον εντυπωσιασμό και την παραπλάνηση της κοινής γνώμης. Επιπλέον, δε λαμβάνουν υπόψη τα δημοτικά τέλη όμορων δήμων, όπου οι συντελεστές των επιχειρήσων είναι κατά πολύ
υψηλότερες.
Εν κατακλείδι, η επιδίωξη της δημοτικής αρχής είναι ισότιμη αντιμετώπιση όλων των επιχειρήσεων του Δήμου Ευρώτα και ενιαία ανταποδοτικά τέλη για όλες τις επιχειρήσεις , όπως είναι ηθικό και δίκαιο.

ΔΕΛΤΙΟ-ΤΥΠΟΥ-Τέλη