Δηλώσεις ζημιάς από παγετό 06-01-2019 σε μανταρίνια και λεμόνια- προθεσμία έως 08-02-2019

   

Δηλώσεις ζημιάς από παγετό 06-01-2019 σε μανταρίνια και λεμόνια- προθεσμία έως 08-02-2019

Δηλώσεις ζημιάς από παγετό 06-01-2019 σε μανταρίνια και λεμόνια- προθεσμία έως 08-02-2019

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε η αναγγελία ζημιάς από ΠΑΓΕΤΟ την 6η-01-2019, η οποία αφορά ζημιές στην παραγωγή μανταρινιών και λεμονιών στις παρακάτω κοινότητες:

ΒΛΑΧΙΩΤΗ, ΓΟΥΒΕΣ, ΕΛΟΣ, ΑΣΤΕΡΙ, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗ  και ΑΠΙΔΙΑ.

Οι παραγωγοί που υπέστησαν ζημιές σε ποσοστό ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ  ΤΟΥ  20%  της ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  που περίμεναν να συγκομίσουν, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση ζημιάς στους κατά τόπους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
–    Αντίγραφο αίτησης ενιαίας ενίσχυσης έτους 2018
–    Αστυνομική ταυτότητα
–    Βιβλιάριο Τράπεζας

Τα τέλη εκτίμησης  για τις δενδρώδεις καλλιέργειες είναι 10 λεπτά το δένδρο, για τα υπαίθρια κηπευτικά ανέρχονται σε 2 € το στρέμμα ενώ για τα κηπευτικά θερμοκηπίου ανέρχονται σε 10 € το στρέμμα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:
Οι δηλώσεις ζημιάς μπορούν να υποβληθούν :  μέχρι και την Παρασκευή 08-02-2019.

Οι δηλώσεις ζημιάς υποβάλλονται :
•    Για αγροκτήματα που βρίσκονται στην Δ.Κ. Βλαχιώτη και Τ.Κ. Γουβών, στο Γραφείο Κίνησης στη Σκάλα, τηλ. 2735042254  Ανταποκριτής: Αθηνά Γκορίτσα.
•    Για αγροκτήματα που βρίσκονται στις Τ.Κ. Έλους, Αστερίου, Αγίου Ιωάννη και Γλυκόβρυσης, στο Δημαρχείο Βλαχιώτη, τηλ. 2735042210, 2735360222  Ανταποκριτής: Ευαγγελία Χαραλάμπους
•    Για αγροκτήματα που βρίσκονται στην Τ.Κ. Απιδιάς, στο Δημαρχείο Σκάλας, τηλ. 2735360039   Ανταποκριτής: Αθανάσιος Μακρής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Εάν ο ενδιαφερόμενος συγκομίσει το δηλωθέν αγροτεμάχιο πριν πραγματοποιηθεί η εκτίμηση από το γεωπόνο του ΕΛΓΑ θα πρέπει, για να γίνει η εκτίμηση, να αφήσει ασυγκόμιστα δέντρα «μάρτυρες» κατανεμημένα σε όλο το αγροτεμάχιο (ικανός αριθμός δένδρων) και να προσκομίσει κατά την εκτίμηση τα παραστατικά (ζυγολόγια – τιμολόγια) που θα ζητηθούν από τον γεωπόνο – εκτιμητή.