Δηλώσεις ζημιάς (ΕΛΓΑ) από παγετό της 8ης και 9ης -1-2019 σε πορτοκάλια ποικ. ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ και LANE LATE – προθεσμία δηλώσεων έως 09-04-2019

   

Δηλώσεις ζημιάς (ΕΛΓΑ) από παγετό της 8ης και 9ης -1-2019 σε πορτοκάλια ποικ. ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ και LANE LATE – προθεσμία δηλώσεων έως 09-04-2019

Δηλώσεις ζημιάς (ΕΛΓΑ) από παγετό της 8ης και 9ης -1-2019 σε πορτοκάλια ποικ. ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ και LANE LATE – προθεσμία δηλώσεων έως 09-04-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε από τον ΕΛΓΑ η αναγγελία ζημιάς από παγετό της 8ης και 9ης  -01-2019 η οποία αφορά ζημιές στην παραγωγή πορτοκαλιών ποικιλίας ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ και LANE LATE στις παρακάτω κοινότητες:

ΒΛΑΧΙΩΤΗ, ΓΟΥΒΕΣ, ΑΠΙΔΙΑ, ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗ, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΛΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΕΡΙ.

Οι παραγωγοί που υπέστησαν ζημιές σε ποσοστό ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ  ΤΟΥ  20%  της ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  που περίμεναν να συγκομίσουν, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση ζημιάς στους κατά τόπους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Αντίγραφο αίτησης ενιαίας ενίσχυσης έτους 2018
Αστυνομική ταυτότητα
Βιβλιάριο Τράπεζας
Τα τέλη εκτίμησης  για τις δενδρώδεις καλλιέργειες είναι 10 λεπτά το δένδρο.

Όσα αγροτεμάχια είχαν δηλωθεί για ζημιά από την πλημμύρα της 06-02-2019 και έχουν ζημιές και από παγετό δε χρειάζεται να δηλωθούν ξανά.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:

Οι δηλώσεις ζημιάς μπορούν να υποβληθούν :  μέχρι και την Τρίτη 09-04-2019.

Οι δηλώσεις ζημιάς υποβάλλονται :

Για αγροκτήματα που βρίσκονται στην Δ.Κ. Βλαχιώτη και Τ.Κ. Γουβών, στο Γραφείο Κίνησης στη Σκάλα, τηλ. 2735042254   Ανταποκριτής: Αθηνά Γκορίτσα.
Για αγροκτήματα που βρίσκονται στις Τ.Κ. Γλυκόβρυσης, Αγίου Ιωάννη,   Έλους και Αστερίου στο Δημαρχείο Βλαχιώτη, τηλ. 2735042210, 2735360222  Ανταποκριτής: Ευαγγελία Χαραλάμπους
Για αγροκτήματα που βρίσκονται στην Τ.Κ. Απιδιάς, στο Δημαρχείο στη Σκάλα, τηλ. 2735360023   Ανταποκριτής: Αθανάσιος Μακρής.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Εάν ο παραγωγός συγκομίσει το δηλωθέν αγροτεμάχιο πριν πραγματοποιηθεί η εκτίμηση από το γεωπόνο του ΕΛΓΑ θα πρέπει, για να γίνει η εκτίμηση, να αφήσει ασυγκόμιστα δέντρα «μάρτυρες» κατανεμημένα σε όλο το αγροτεμάχιο (ικανός αριθμός δένδρων) και να προσκομίσει κατά την εκτίμηση τα παραστατικά (ζυγολόγια – τιμολόγια) που θα ζητηθούν από τον γεωπόνο – εκτιμητή.