Διακοπή λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών Σταθμών

   

Διακοπή λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών Σταθμών

Διακοπή λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών Σταθμών

Με Απόφαση του Δημάρχου Ευρώτα, Δήμου Βέρδου διακόπτεται η λειτουργία των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Σκάλας, Βλαχιώτη, Κροκεών και Αγίου Ιωάννη, για τρείς (3) ημέρες, δηλαδή 29, 30 και 31 Ιανουαρίου 2020, επειδή απουσιάζει η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών, λόγω της έξαρσης της εποχικής γρίπης και των άλλων αναπνευστικών ιώσεων.

Παρακαλώ για την δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Με Εντολή Δημάρχου

Η Αν. Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

Μαρία Μαυροματίδη

ΠΕ Διοικητικός Κοινωνιολόγος

65ΡΝΩΡΛ-ΓΚΟ