ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

   

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΥΡΩΤΑ

Ο Δήμος Ευρώτα κατόπιν πρωτοβουλίας του Δημάρχου κ.Δήμου Βέρδου, υπήρξε ο μοναδικός Δήμος του Νομού Λακωνίας, ο οποίος κατέθεσε πλήρη φάκελο στο Πλαίσιο της πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών για το Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ». Ειδικότερα παρέδωσε φάκελο σχετικά με την εκπόνηση μελετών και
υλοποίηση μέτρων και μέσων Πυροπροστασίας σε όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. πρωτ.9728/11-2-2020 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκου και ως εκ τούτου εξασφαλίστηκε η απαιτούμενη χρηματοδότηση.
Πιο συγκεκριμένα, όλα τα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου, ήτοι νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια, σε όλες τις κοινότητες του Δήμου Ευρώτα, εντάχθηκαν στο ανωτέρω πρόγραμμα και θα εφοδιαστούν
με όλα τα σύγχρονα μέσα πυροπροστασίας.
Ο Δήμαρχος Ευρώτα εμπράκτως αποδεικνύει, ότι μεριμνά ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητικών κοινοτήτων σε όλη την επικράτεια του Δήμου Ευρώτα.

Σχετικά Έγγραφα