ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΈΚΤΑΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΈΚΤΑΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΈΚΤΑΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

       Καλείστε την 30η Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 στο Δημοτικό κατάστημα του Δ. Ευρώτα, σε έκτατη (δια περιφοράς) συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση παραχώρησης τριών (03) αιθουσών, του προαύλιου χώρου και οι τουαλέτες στο Δημοτικό σχολείο Γερακίου  για πραγματοποίηση θερινού τμήματος «Δημιουργικής απασχόλησης» το καλοκαίρι του 2020.
   Η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται έκτατη και κατεπείγουσα λόγω έναρξης του παραπάνω τμήματος την 1ή Ιουλίου 2020.

Ο  Πρόεδρος

της Σχολικής Επιτροπής

Πολολός Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ-για-6η-συνεδρίαση-2020