Έναρξη ηλ.εφαρμογής για διόρθωση των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων

   

Έναρξη ηλ.εφαρμογής για διόρθωση των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων

Έναρξη ηλ.εφαρμογής για διόρθωση των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων
05/03/2020 από ADMIN σε ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Σας γνωρίζουμε ότι έχει τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή αρχικής ή διορθωτικής
δήλωσης της επιφάνειας των ακινήτων. Μέσω της εν λόγω εφαρμογής, η οποία είναι προσβάσιμη στη
διεύθυνση https://tetragonika.govapp.gr ,οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν στοιχεία των
επιφανειών των ακινήτων τους έως τις 31-3-2020, χωρίς την επιβολή των αναλογούντων αναδρομικών τελών
και φόρων, αλλά και των προστίμων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την μη υποβολή, ή
την υποβολή ανακριβούς δήλωσης (αρ 2 του ν. 429/1976, άρθρο 10 παρ. 11 & 14 του ν. 1080/1980 και άρθρο
24 παρ. 12 και 16 του ν. 2130/1993).
Μπαίνοντας ο κάθε πολίτης στην παραπάνω ηλεκτρονική πλατφόρμα, δεν χρειάζεται να υποβάλει έντυπα
δικαιολογητικά, καθώς όλα τα ζητούμενα προς συμπλήρωση στοιχεία διασταυρώνονται ηλεκτρονικά.

Δείτε αναλυτικά τις οδηγίες στο επισυναπτόμενο έγγραφο:

Έναρξη-ηλ.εφαρμογής-για-διόρθωση-των-τετραγωνικών-μέτρων-των-ακινήτων