Ένταξη του Δήμου Ευρώτα στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου, προϋπολογισμού 218.736,00 €

   

Ένταξη του Δήμου Ευρώτα στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου, προϋπολογισμού 218.736,00 €

Ένταξη του Δήμου Ευρώτα στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου, προϋπολογισμού 218.736,00 €
10/04/2020 από ADMIN σε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΕΡΓΑ
Ένταξη  του Δήμου Ευρώτα  στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου  με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση», για την υλοποίηση του έργου:   « Συστήματα διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αναβάθμιση
κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ευρώτα,  προϋπολογισμού 218.736,00 € »

Δείτε την αναλυτική απόφαση:

176.3.2-ΑΠΟΦΑΣΗ-2