Ημερίδα Προληπτικής Ιατρικής

   

Ημερίδα Προληπτικής Ιατρικής

Ημερίδα Προληπτικής Ιατρικής

Προτεινόμενη εκδήλωση


Ημερίδα Προληπτικής Ιατρικής
18/11/2019

6:00 pm – 8:00 pm
σε ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΚΑΛΑΣ