ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΙΔΕΑΣ

   

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΙΔΕΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΙΔΕΑΣ

Συνεχείς εγκρίσεις χρηματοδοτικών προγραμμάτων στον Δήμο Ευρώτα

Ο Δήμος Ευρώτα και το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ευρώτα Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού ”ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ”, ύστερα από την υποβολή σχετικής μελέτης στην ΕΕΤΑΑ, εξασφάλισε την απαραίτητη χρηματοδότηση για την ίδρυση και λειτουργία νέου τμήματος παιδικής φροντίδας, δυναμικότητας 25 νηπίων,
στο κτίριο του πρώην Δημοτικού Σχολείου της κοινότητας Απιδέας, το οποίο θα εξυπηρετεί όλη την Δημοτική Ενότητα Νιάτων.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι στην θετική κατάληξη της έγκρισης χρηματοδότησης, σημαντική υπήρξε η συμβολή του κ.Δεντάκου Κωνσταντίνου και του κ.Σκάλκου Ιωάννη, υπό την ιδιότητα του μέλους και του αντιπροέδρου, αντίστοιχα, του Δ.Σ. της ΕΕΤΑΑ.

ΔΕΛΤΙΟ-ΤΥΠΟΥ-ΓΙΑ-ΙΔΡΥΣΗ-ΠΑΙΔΙΚΟΥ-ΣΤΑΘΜΟΥ-ΑΠΙΔΕΑΣ