Ματαίωση καρναβαλικών εκδηλώσεων στον Δήμο Ευρώτα

   

Ματαίωση καρναβαλικών εκδηλώσεων στον Δήμο Ευρώτα

Ματαίωση καρναβαλικών εκδηλώσεων στον Δήμο Ευρώτα

Κατόπιν του υπ.αριθμού 13776/27-02-2020 εγγράφου του Υπουργείου Υγείας, που αφορά Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης του κορωνοϊού, ο Δήμος Ευρώτα ανακοινώνει τη ματαίωση όλων των καρναβαλικών εκδηλώσεων στα όρια του, που έχουν προγραμματισθεί για το διάστημα έως και την Καθαρά Δευτέρα, 2 Μαρτίου.

Οι υπηρεσίες του Δήμου, καθώς κι η Δημοτική Αρχή βρίσκονται σε διαρκή εγρήγορση ώστε να ανταποκρίνονται άμεσα, εφόσον χρειάζεται, στις έκτακτες ανάγκες των κατοίκων και των επισκεπτών του δήμου μας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΔΟΣ