Μήνυμα δημάρχου Ευρώτα για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

   

Μήνυμα δημάρχου Ευρώτα για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Μήνυμα δημάρχου Ευρώτα για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                             Σκάλα, 8 Μαρτίου 2019

Η 8η  Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα  της Γυναίκας , είναι  μία ημέρα με κοινωνική σημασία και πολιτικό υπόβαθρο. Η ημέρα αυτή συμβολίζει τις μάχες που έδωσαν οι γυναίκες διεκδικώντας ίσα δικαιώματα, ίσες ευκαιρίες, καλύτερες συνθήκες εργασίας και δικαίωμα στη λήψη αποφάσεων με την κατοχύρωση του δικαιώματος ψήφου. Είναι μια ημέρα αναγνώρισης της αξίας των γυναικών,  μια ημέρα εκτίμησης των πολλαπλών ρόλων που επιτελεί καθημερινά και μια ημέρα ανταμοιβής τους  για την  ανεκτίμητη προσφορά στην κοινωνία .

Ωστόσο,  αποτελεί πραγματικότητα ότι παρά την συνταγματική κατοχύρωση θεμελιωδών δικαιωμάτων, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει  η σύγχρονη γυναίκα στην Ελλάδα και στον κόσμο  εξακολουθούν να παραμένουν  οξύτατα,  όπως η αύξηση της ανεργίας των γυναικών, η μείωση των κοινωνικών παροχών,  αλλά και η βία,  η σωματική και ψυχολογική, που υφίσταται. Αυτό επιβεβαιώνει ότι η ισοτιμία των γυναικών δεν κατοχυρώνεται μόνο με νόμους. Απαιτείται αλλαγή νοοτροπίας. Απαιτείται να  σταθούμε συμπαραστάτες στους αγώνες των γυναικών για έναν κόσμο δίκαιο, χωρίς προκαταλήψεις και κοινωνικές διακρίσεις.

        Αναμφίβολα, η  ισοτιμία των γυναικών αποτελεί προϋπόθεση για την πρόοδο της κοινωνίας. Γι’ αυτό στηρίζουμε με κάθε τρόπο την παρουσία των γυναικών σε όλες τις δράσεις. Ενισχύουμε το ρόλο τους  στην τοπική κοινωνία και στη   διαδικασία λήψης αποφάσεων,  προωθώντας τις πρωτοβουλίες των γυναικών. Τέλος, αγωνιζόμαστε για την εξάλειψη κάθε είδους διάκρισης και ανισότητας ανάμεσα στα δύο φύλα.  

Εύχομαι χαρά, αγάπη , υγεία και δύναμη  σε όλες τις γυναίκες !

Ο Δήμαρχος Ευρώτα

Δήμος Βέρδος