Μήνυμα δημάρχου για την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος

   

Μήνυμα δημάρχου για την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος

Μήνυμα δημάρχου για την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος

Η Παγκόσμια Ημέρα για το Περιβάλλον ας αποτελέσει μία ευκαιρία προβληματισμού και ευαισθητοποίησης για όλους. Η φύση είναι πηγή ζωής και δημιουργίας, αλλά και παράγοντας ψυχικής υγείας . Είναι  η «μητέρα» μας. Δυστυχώς, όμως, σήμερα βιώνουμε την αλόγιστη υπερεκμετάλλευση και την καταστροφή της. Ο κατάλογος των ανθρώπινων «αδικημάτων» σε βάρος της φύσης μοιάζει ατελείωτος .

Μια νέα  φιλοσοφία ανάπτυξης της οικονομίας και της τεχνολογίας, που στο κέντρο θα τοποθετεί τον άνθρωπο και συνεπώς το περιβάλλον, αποτελεί ζητούμενο στην παγκόσμια κοινότητα. Με σαφή πολιτική βούληση μπορούμε να χαράξουμε μια αναπτυξιακή πολιτική συμβατή με την προστασία του περιβάλλοντος .

Ωστόσο, κανένα μέσο δεν είναι αποτελεσματικό εάν δεν καλλιεργηθεί η ευαισθησία για το περιβάλλον. Η ενημέρωση των πολιτών  και η καλλιέργεια  της οικολογικής συνείδησης θα αποτελέσουν τη βάση για τον περιορισμό του προβλήματος. Οφείλουμε όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι «Δεν κληρονομήσαμε τη Γη από τους προγόνους μας, αλλά την δανειστήκαμε από τα παιδιά μας» .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΔΟΣ