Ανακοίνωση Πρόσληψης προσωπικού με 5 ημερομίσθια για τον μήνα Μάρτιο