ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4 ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 2020

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
18/02/2020 - 14:00
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4 ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 2020

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου» Σας καλούμε σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου – δια περιφοράς- που θα γίνει την ΤΡΙΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 στις 14:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, λόγω του κατεπείγοντος του θέματος, αλλά και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 για να συζητήσουμε και να
αποφασίσουμε για το παρακάτω θέμα:

Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 04/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Λήψη
απόφασης περί Κατάρτισης Κανονισμού Εμποροπανήγυρης στην Τ.Κ. Κροκεών Δ. Ευρώτα
Λακωνίας»
Η Πρόεδρος
ΔΕΝΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

 

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Αρχείο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-4-ΔΙΑ-ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ-2020-ΟΡΘΗ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ