3η πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
17/02/2020 - 12:00
Παρατηρήσεις: 

3η πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

(Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης παρακαλείσθε να ενημερώσετε τους αναπληρωτές σας).


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε την 17 η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ στο γραφείο του Δημοτικού Καταστήματος Βλαχιώτη (1 ος όροφος) με το κάτωθι θέμα συζήτησης της ημερήσιας διάταξης και λήψης αποφάσεως επ’ αυτού:
1.Λήψη απόφασης περί κατάρτισης Κανονισμού Εμποροπανήγυρης στη Τ.Κ Κροκεών Δ.Ευρώτα Λακωνίας.


Εισηγητής : κ.Πρόεδρος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π.Ζ
ΜΠΟΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Αρχείο 3η-πρόσκληση-συνεδρίασης-Επιτροπής-Ποιότητας-Ζωής