2η πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
24/01/2020 - 13:30
Παρατηρήσεις: 

2η πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε την 24 η Ιανουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 μ.μ στο γραφείο του Δημοτικού Καταστήματος Βλαχιώτη (1 ος όροφος) με τα κάτωθι θέματα συζήτησης της ημερήσιας διάταξης και λήψης αποφάσεως επ’ αυτών:
1.Λήψη απόφασης – γνωμοδότηση περί της «Τοποθέτησης εικονοστασίων σε κοινόχρηστο χώρο της Δ.Κ Σκάλας Δ.Ευρώτα Λακωνίας» .
Εισηγητής : κ. Πρόεδρος (Μπόλλας Βασίλειος).
2.Λήψη απόφασης – εισήγηση περί διοργάνωσης πενθήμερης εμποροπανήγυρης στη Τ.Κ Κροκεών ενόψει της τελευταίας Κυριακής της Αποκριάς.
Εισηγητής: κ.Πρόεδρος (Μπόλλας Βασίλειος).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π.Ζ
ΜΠΟΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Συν/να: 1.Το αριθ.3613/18/14-5-2019 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος , Δόμησης και
Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ευρώτα .
2.Αίτημα Συνδικάτου Σωματείου Υπαίθριων Εμπόρων Ελλάδος και η αριθ.15/28-11-
2019 απόφαση Τοπικής Κοινότητας Κροκεών.

 

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Αρχείο 2η-πρόσκληση-συνεδρίασης-Επιτροπής-Ποιότητας-Ζωής