ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
10/01/2020 - 10:00
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τεύχος Α) σε έκτακτη
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 10 η Iανουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και
ώρα 10.00 μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω θέματα :

Λήψη απόφασης σχετικά με ακύρωση μέρους της 183/2019 Α.Ο.Ε. και
τροποποίηση αυτής
Ο πρόεδρος της Επιτροπής
Κυριακάκος Παναγιώτης

 

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Microsoft Office document icon 1η-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-έκτακτη