Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
02/01/2020 - 14:00
Παρατηρήσεις: 

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση  για  σύγκληση  Δημοτικού  Συμβουλίου»

Σας  καλούμε  σε  Συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου – δια  περιφοράς-  που  θα  γίνει  την ΠΕΜΠΤΗ  02  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020  στις 14:00  στην  αίθουσα  του Δημοτικού  Συμβουλίου  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του άρθρου  74 του Ν. 4555/2018, λόγω  του κατεπείγοντος  του  θέματος, αλλά  και  τις  διατάξεις  της  παρ. 1  του άρθρου  184 του Ν. 4635/2019     για  να  συζητήσουμε και να  αποφασίσουμε  για  το παρακάτω  θέμα:

Απόφαση σχετικά με την έγκριση εφαρμογής ρυθμίσεων κυκλοφορίας  της αρ. 34/2019 μελέτης με τίτλο : «Προσωρινή σήμανση ασφάλειας κυκλοφορίας στην Νέα Εθνική Οδό Δαφνίου – Σκάλας για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΣΠΑΡΤΗΣ – ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΑΦΝΙΟΥ»
Η Πρόεδρος

ΔΕΝΤΑΚΟΥ  ΕΛΕΝΗ