ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 44ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
31/12/2019 - 11:30
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 44ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τεύχος Α΄) σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 31 η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω θέματα :

Λήψη απόφασης σχετικά με Απαλλαγή υπολόγων διαχειριστών της παγίας προκαταβολής Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Ευρώτα, για το οικονομικό έτος 2019
Λήψη απόφασης σχετικά με Απαλλαγή υπολόγου διαχειριστή της παγίας προκαταβολής του Δήμου Ευρώτα, για το οικονομικό έτος 2019
Ο πρόεδρος της Επιτροπής
Κυριακάκος Παναγιώτης

 

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Microsoft Office document icon 44-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ