ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 35η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
30/12/2019 - 20:30
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 35η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 159 του Ν. 3463 / 2006 και των άρθρων 67, 68, 69 του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / Α / 07-06- 2010), όπως ισχύουν, σας καλούμε σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει τη Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 20:30 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας, με το πιο κάτω μοναδικό θέμα:


ΘΕΜΑ: Απόφαση σχετικά με την ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικον. έτους 2020 του Δήμου Ευρώτα και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2020.
Εισηγητής: κ. Κυριακάκος Παναγιώτης –αντιδήμαρχος


Στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν το λόγο, εκτός του δημάρχου και του αρμόδιου
αντιδημάρχου, οι επικεφαλής των παρατάξεων και ειδικοί αγορητές ανά θέμα, που ορίζονται από τις παρατάξεις με σχετική γραπτή δήλωσή τους στο προεδρείο πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Με τον ίδιο τρόπο μπορούν να
εγγραφούν ως ομιλητές και δημοτικοί σύμβουλοι που επιθυμούν να τοποθετηθούν ανά θέμα.


Η Πρόεδρος

ΔΕΝΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

 

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Αρχείο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-35