ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 39ης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
17/12/2019 - 14:00
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 39ης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τεύχος Α΄) σε
τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 17 η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και
ώρα 14.00 μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω θέματα :

1. Λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019
2. Λήψη απόφασης σχετικά με την απόδοση πάγιας προκαταβολής προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δ. Ευρώτα 2019
3. Λήψη απόφασης σχετικά με την απόδοση πάγιας προκαταβολής Δήμου
4. Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Απόφασης Δημάρχου για απευθείας ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο: «Αποκαταστάσεις έκτακτων βλαβών μηχανημάτων αντλιοστασίων Δ.Ε. Κροκεών» με την διαδικασία του κατεπείγοντος
5. Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Απόφασης Δημάρχου για απευθείας ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο: «Επισκευή αντλητικού συγκροτήματος αποστράγγισης στην θέση ¨ΠΑΛΙΟΠΟΤΑ¨ της Τ.Κ. Έλους» με την διαδικασία του κατεπείγοντος
6. Λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφές χρεών
7. Λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορές χρεών
8. Λήψη απόφασης σχετικά με την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Δαπάνες για την καταπολέμηση των κουνουπιών στα πλαίσια της αντιμετώπισης του κινδύνου της ελονοσίας στο Δήμο», προϋπολογισμού 309.194,00 €
9. Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό μελών γνωμοδοτικών οργάνων δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, βάση του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (Δαπάνες χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2019-2020)
10. Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό μελών γνωμοδοτικών οργάνων δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, βάση του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (Δαπάνες λειτουργίας βιολογικών και αντλιοστασίων λυμάτων Δήμου)

 

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Microsoft Office document icon 39η-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ