30η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
12/11/2019 - 19:00
Παρατηρήσεις: 

30η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗN 30 η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους Κοινοτήτων και

προέδρους συμβουλίων Κοινοτήτων

Και τους δημοτικούς υπαλλήλους:
κ. Δερτιλή Παναγιώτη, κ. Μπούτσαλη Δημήτριο και κ. Ζαφείρη Νικόλαο

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 68, 69 του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / Α / 07-06-2010), όπως ισχύουν, σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 19:00. , στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας, με το πιο κάτω μοναδικό θέμα :
ΘΕΜΑ 1ο: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ»
Εισηγητής: κ. Μπόλλας Βασίλειος –αντιδήμαρχος

Στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν το λόγο, εκτός του δημάρχου και του αρμόδιου
αντιδημάρχου, οι επικεφαλής των παρατάξεων και ειδικοί αγορητές ανά θέμα, που ορίζονται από τις παρατάξεις με σχετική γραπτή δήλωσή τους στο προεδρείο πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Με τον ίδιο τρόπο μπορούν να
εγγραφούν ως ομιλητές και δημοτικοί σύμβουλοι που επιθυμούν να τοποθετηθούν ανά θέμα.


Η Πρόεδρος

ΔΕΝΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

 

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Αρχείο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-30-ΔΣ-2019-ΓΙΑ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ