34η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτρόπης

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
01/11/2019 - 14:00
Παρατηρήσεις: 

34η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτρόπης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τεύχος Α΄) σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 1 η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω θέματα :
1) Λήψη απόφασης σχετικά με αγωγή κ. Δεντάκου Κωσνταντίνου του Γεωργίου κατά του Δήμου Ευρώτα.
2) Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών Δήμου Ευρώτα και προδιαλεγμένου υλικού (πόρτα – πόρτα)».
3) Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Πρακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα ¨Νικ.Βρεττάκος»
4) Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Κατασκευή δικτύου και ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης Δ.Κ. Βλαχιώτη (2019)»
5) Λήψη απόφασης σχετικά με την απόδοση πάγιας προκαταβολής προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δ. Ευρώτα 2019
6) Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Απόφασης Διοικ. Συμβουλίου 35/2019 ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα Νικ. Βρεττάκος, με θέμα : « αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2019» .
7) Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Απόφασης Διοικ. Συμβουλίου 36/2019 ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα Νικ. Βρεττάκος, με θέμα : « αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2019»
8) Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Απόφασης Διοικ. Συμβουλίου 46/2019 ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα Νικ. Βρεττάκος, με θέμα : « αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2019»


Ο πρόεδρος της Επιτροπής
Κυριακάκος Παναγιώτης

 

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Microsoft Office document icon 34η-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ