Πρόσκληση στην 29η τακτική συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου