Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκτέλεση έργου

   
Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Αρχείο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΓΙΑ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ-ΕΡΓΟΥ
Παρατηρήσεις: 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκτέλεση έργου

Η οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ευρώτα προτίθεται κατά τη συνεδρίαση της Παρασκευής 11 ης Οκτωβρίου του έτους 2019, να προχωρήσει στην ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Επείγουσα αποκατάσταση αγροτικού δρόμου στη θέση Πλαούνες της Τ.Κ. Βρονταμά», με τη διαδικασία του επείγοντος.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά έως και την Παρασκευή 11.10.2019 και ώρα 12.00 μ.μ στη γραμματεία της οικονομικής Επιτροπής υπεύθυνος υπάλληλος κ ος Βασίλειος
Σταθάκος που εδρεύει στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας.

Παρατίθεται Τεχνική Έκθεση

 

Κατηγορία: 
Προκήρυξη