30η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
01/10/2019 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

30η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τεύχος Α΄) σε
τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 1 η Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και
ώρα 13.00 μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω θέματα :

1. Λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019
2. Λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019
3. Απόφαση σχετικά με έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του διαγωνισμού
του έργου «Κατασκευή δικτύου όμβριων υδάτων Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου»
4. Απόφαση σχετικά με έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του διαγωνισμού
του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΣΠΑΡΤΗΣ –
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΑΦΝΙΟΥ»
5. Απόφαση σχετικά με κατάρτιση όρων διαγωνισμού του έργου «Επισκευή, συντήρηση
σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου Ευρώτα»
6. Απόφαση σχετικά με κατάρτιση όρων διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή δικτύου και
ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης Δ.Κ. Βλαχιώτη (2019)».

Η πρόεδρος της Επιτροπής
Κυριακάκος Παναγιώτης
 

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Microsoft Office document icon 30η-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ