ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την εκπόνηση της μελέτης «Εκπόνηση γεωλογικής μελέτης για ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στη Τ.Κ. Λαγίου»