Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επείγουσα αντικατάσταση φρεατίου αποχέτευσης στην Δ.Κ. Βλαχιώτη