Πρόσκληση στην 17η τακτική συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου