Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων(παγκάκια)