27η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
11/08/2020 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

27η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με το  άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄) σε τακτική(δια περιφοράς) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 11η Αυγούστου 2020 ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω  θέματα:

 • Λήψη απόφασης σχετικά με  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Ευρώτα, έτους 2020
 • Λήψη απόφασης σχετικά με την απόδοση πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Ευρώτα
 • Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: <<Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δήμου Ευρώτα>>
 • Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού 1 του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: <<Προμήθεια ελαστικού τάπητα για τη συντήρηση του στίβου του Σταδίου Βλαχιώτη>>
 • Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου:<<Ασφαλτοστρώσεις- τσιμεντοστρώσεις- κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης οδοποιίας Δήμου 2018
 • Ορισμός δικηγόρου για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων (αγωγής) κατά των εταιρειών «ENERGA POWER TRADING Ανώνυμη Εταιρεία Προμήθειας και Εμπορίας Ενέργειας» και τον δ.τ. «ENERGA POWER TRADING Α.Ε», «ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην «ENERGA Εμπόριο Λιανικής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.»), «ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» και τον δ.τ. «HELLAS POWER ΑΕ» (πρώην «HELLAS POWER Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας») και του Αριστείδη Φλώρου
 • Λήψη απόφασης περί επιχορήγησης συλλόγων
 • Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη δωρεάς για τον ηλεκτροφωτισμό του αγάλματος του ΄΄Βασιλιά Ευρώτα΄΄
 • Λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Επείγουσα ανακατασκευή γεφυριού που υπέστη κατάρρευση στην Δ.Κ. Σκάλας”, με τη διαδικασία του επείγοντος
 • Λήψη απόφασης σχετικά με τη κατάρτιση όρων διαγωνισμού του έργου: «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΠΑΣΟΥΡΑΚΟΥ, ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ»
 • Λήψη απόφασης σχετικά με τη κατάρτιση όρων διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΔΑΦΝΙΟΥ»
 • Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου  «Αποκατάσταση ζημιών οδοποιίας Τ.Κ. Βασιλακίου»
 • Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και του 3ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ, Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016» και χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.
Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Αρχείο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ