ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 29 ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 2020

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
27/11/2020 - 19:00
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε  σε ειδική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  163 παρ. 2  του Ν. 3463/2006 όπως  ισχύουν  που  θα  πραγματοποιηθεί  την  27-11-2020  ημέρα Παρασκευή  και  ώρα  έναρξης  19:00.

 

Η ειδική συνεδρίαση  θα  πραγματοποιηθεί  μέσω  τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα  με  την  υπ΄ αριθμ. 426/13-11-2020  εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών  με  αριθμ. Πρωτ. 77233/13-11-2020, με  το  παρακάτω  μοναδικό  θέμα:

 

ΘΕΜΑ

ΘΕΜΑ ο : Απόφαση  σχετικά  με  έγκριση  ισολογισμού και  αποτελεσμάτων  χρήσης  έτους 2016  Δήμου Ευρώτα

Εισηγητής: κ. Κυριακάκος Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

 

 

Η Πρόεδρος

 

ΔΕΝΤΑΚΟΥ  ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ